donderdag 6 september 2012

flowers and butterfly's Mijn 2e swap was de swap: craft me something waarbij je dus iets maakt voor iemand anders wat je zelf wilt. Zolang het maar gerelateerd is aan het profiel. Dit keer had ik dus best een probleem want mijn partner had niet meer dan 5 zinnen geschreven over wat ze leuk vond. Onder andere dus ook bloemen en vlinders. Verder iets over dr kleinkinderen en over tuinieren maar dat is minder relevant. Ik begon aan een short voor het tuineren maar ik wist totaaal niet welke maat ze heeft en ik dacht er niet bij na om het haar te vragen. Toen ben ik maar een bloempen gaan maken.

Iets wat al een tijd lang op mijn lijst staat om eens te maken. Ik dus mijn haaknaald erbij gepakt en flink gaan haken. Na flink doorwerken kon ik lekker gaan plakken. Dit mislukte een paar keer maar eindelijk gelukt! Ook had ik nog wat vlindertjes gehaakt tegen de verveling, dus deze konden er leuk bij (kan ze weer voor iets anders gebruiken)
Het patroon van de vlinders heb ik hier vandaan: link (English) Het grappige is dat het echt per wolsoort uitmaakt hoe de vlinder eruit komt te zien.


English version:


My second swap, the swap: craft me something. So that means you can make something for someone but you can choose what you want to send and make. As long as it is related to the profile. This time I had  quite a problem because my partner had no more than 5 sentences written about what they liked. Among others also flowers and butterflies. Furthermore something about her grandchildren and gardening but that's less relevant. I started a short gardenapron for her but I really don't know what size she is, and I was not thinking about asking her. Then I decided to make a flower pen. That was something that has been on me list for a while. So I grabbed my crochet hook and worked up hooks. After hard work, I could glue it al toghether. This failed a few times but finally I made it! I also had some butterflies hooked because of boredom, so this could be fun as well (she can use them for something else)

The pattern of butterflies I have is from this website:(link above on dutch translation) The funny thing is that it's really depends on the yarn how the butterfly will look like.

zaterdag 1 september 2012

collage swapping

Ik ben de laatste tijd bezig geweest met swappen. Swappen is iets wat creatieve mensen met elkaar doen. Je maakt kaarten, deel intresses en stuurt kleine kadootjes naar elkaar. Meestal is er iemand die een swap bedenkt bijv een collage maak swap. Hiervoor voeg jij jezelf toe aan de swap en doe je mee. Op een gegeven moment is het einde bereikt van het inschrijven en krijg je een partner toegewezen. Je kan kijken op het profiel van deze partner en begint iets te maken wat bij het profiel hoort. Op sommige swap sites werk je met puntsystemen, maar dat is niet echt mijn ding.

Ik begon dus vrolijk met Swappen! Mijn eerste swap was een collage maken. pff, dat heb ik al meer dan 2 jaar niet meer gedaan (op de kunstacademie deed ik dit wel voor een vak) het moest op a4 en passen bij de intresses van je partner. Nou na veel research en even kijken bij me oude collages hoe het ook al weer moest kwam ik op dit:
Wat ook heel raar voor mij was is de tekening die ik er op gemaakt heb. Gelukkig deed ik het met fineliner want dat is een medium waar ik altijd al graag mee werkte (het feit dat je een streep niet meer uit kan wissen maakt mij veel duidelijker tekenen) want als ik het met potlood deed zouden er veel emoties van vroeger uit komen. voor de rest heb ik naast de kathedraal een paar boekpagina's toegevoegd die heel oud zijn (oa een kopie van een blz. van Beowulf) en een davinci ontbreekt ook niet. Een paar gehaakte vlinders en wat paarse velours erbij, met nog wat sliertige versiersels en tada! Het voldoet aan de profielgegevens van degene voor wie ik het maakte. Nu is het op de post naar Amerika en ik hoop dat ik snel mijn collage krijg die iemand anders voor mij heeft gemaakt!
Meer Swappers die ik waard vind om te laten zien komen binnenkort! Zowel degene die ik gemaakt heb als die ik gekregen heb!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English:
I have  been busy swapping lately. Swapping is something that creative people do together. You make cards, share your intrest and send small gifts to each other. Usually there is someone who makes a swap eg. make a collage swap. To do this you add yourself to the swap and participate. At some point the swap reaches the end of the subscription and you get a partner assigned. You can look at the profile of the partner and begins to make something. On some sites you work with swap point systems, but that's not really my thing.

So I started Swapping joyfully! My first swap was a collage. pff, that is something I haven't done for more than 2 years now (at the academy did I do this for a course) it had to be a a4 and fit the intrest of your partner. Well after much research and have a look at my old collages what it already had made, I came to this: (see picture above)

What is also very strange for me is the drawing that I've made up. Luckily I did it with fineliner because that is a medium where I always gladly worked with (the fact that you have a stripe that no longer can be erase makes me much better) because if I use a pencil there would be many emotions of the past coming up again. For the rest, I have next to the cathedral a few book pages added that are quite old (eg a copy of a page of Beowulf) and a davinci isn't lacking either. A few crocheted butterflies and some purple velvet there, with some wispy decorations and tada! It meets the profile information of the person for whom I made it. Now it's on the post to America and I hope that soon I get my collage that someone else made ​​for me!

More Swappers that I find worth to show coming soon! Both the one I made and the one that I receive!